top of page

Op onze locatie Schip à hoi hebben wij kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang, wij richten de kinderopvang zo in dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Omdat ieder kind uniek is en zich op een andere manier ontwikkelt, werken wij vanuit pedagogische werkwijzes, en werken wij met de kleinsten vanuit UK en PUK (VVE). Bij ons op de Kinderopvang kunt u het pedagogisch beleidsplan doorlezen.

Plaatsing

Wanneer uw kind bij ons wordt geplaatst is het van belang, dat u gedurende de eerste dagen de tijd heeft om met uw kind mee te gaan. De gemiddelde gewenningsperiode is drie dagen tot een week. Wanneer een kind zich niet op zijn gemak voelt, zal in overleg met de ouder naar de beste oplossing voor het kind gezocht worden.

Voor een kind is het noodzakelijk dat het minstens twee dagdelen per week in de groep aanwezig is. Hierdoor kan het kind zich thuis voelen in de groep.

Onder een dagdeel* verstaan wij een ochtend van 08.00 - 13.00 uur of een middag van 13.00 - 18.00 uur

Tarieven 2017

De kosten voor de verschillende opvangmogelijkheden zijn als volgt:

Kinderdagverblijf - prijs per uur: € 6, 90

Naschoolse opvang - prijs per uur: € 6, 60

Flexibel opvang - Prijs per uur: € 7,15

Adresgegevens:

KDV/NSO Schip à Hoi

Valreep 67-69, 9732 EJ Groningen


Postadres:

SJR Sipsma-Titawanno

Borgplein 16, 9716 GG Groningen


e-mail: kdv-schipahoi@hotmail.nl

bottom of page