top of page

Ik heb een nieuwe website, klik de link hieronder om naar de nieuwe website te gaan:

We hope to see you again! Check back later for new updates to our website. There's much more to come!

Welkom

"Schip à Hoi biedt 12 kindplaatsen (KDV) in een verticale groep en 15 kindplaatsen voor de NSO. Dit wil zeggen dat de groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden met maximaal drie kinderen onder de één. Op de groep werkt een team van gediplomeerde leid(st)ers en leid(st)ers in opleiding, deze worden bijgestaan door stagiaires. Ook is er een vaste invalkracht. Op die manier zal uw kind altijd een groep bekende mensen om zich heen hebben. Samen zetten zij zich in om uw kind een zo prettig mogelijk verblijf te bieden

Aandachtspunten

Aangezien uw kind in groepsverband wordt opgevangen, zijn een drietal regels ter bescherming van de gezondheid van het kind noodzakelijk:

  1. Voor "Schip à Hoi" is het van belang te weten of uw kind is ingeënt. U dient een kopie van het inentingsbewijs aan de leiding te overhandigen.
  2. Het kind kan tijdens ziekte en/of koorts niet worden opgevangen. Aan de leiding van het kinderdagverblijf dient afwezigheid (telefonisch) te worden doorgegeven.
  3. Wanneer u bij uw kind een besmettelijke ziekte constateert, dient u dit te melden bij de leiding van "Schip à Hoi.

Voorziening

Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang beschikken elk over een eigen groepsruimte. Daarnaast heeft "Schip à hoi een slaapruimte, een speelruimte, toiletruimte en een keuken. Bij slecht weer mogen de kinderen van Schip à Hoi ook gebruik maken van de bibliotheek en gymlokaal op de basisschool `t kompas.


Uiteraard voldoen alle accommodaties aan de daarvoor gestelde gemeentelijke normen. Het spelmateriaal dat wij gebruiken is aangepast aan de leeftijd van de kinderen; het materiaal is duurzaam en uiteraard veilig.

Bij "Schip à Hoi" streven wij een gezonde voeding na. De kinderen eten brood met hartig beleg, fruit, groente, liga enz. en drinken melk, karnemelk, thee en sappen. De allerkleinsten krijgen babyvoeding.

Er wordt rekening gehouden met dieetvoorschriften. Echter, sommige diëten zullen door u zelf moeten worden meegebracht

bottom of page